ENG

劍樂會系列賽(三)
 U6男子花劍 U6 FOIL BOYS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 CAITHON KITE HALL 何沐嵐 M
2 CHAK SHEUNG CHI,SHAYDEN 翟上賜 M
3 CHAN CHEUK WAI 陳綽煒 M
4 CHENG CHIU KI 鄭昭麒 M
5 CHO KIN TUNG 卓建彤 M
6 CHOW CHEUK YU 周卓如 M
7 CHU TIMOTHY 朱鎧楓 M
8 CHUI HO YEUNG 徐灝揚 M
9 CHUNG HO SUN,EZECK 鍾皓晨 M
10 CHUNG KING YEUNG HERCULES 鍾京洋 M
11 ETHAN TIAN 田雨皓 M
12 FONG PAK CHUN 方柏竣 M
13 FUNG LONG YIN,JAYDEN 馮朗然 M
14 KAN TAN DANNY 簡丹 M
15 KU CHUN KA REX 古晉泇 M
16 KWOK LAI HANG 郭禮行 M
17 LAM EHIM 林以謙 M
18 LAU CHEUK HO 劉卓豪 M
19 LEE LOK TO,TOBIAS 李樂陶 M
20 LEUNG CHUN PAK 梁焌柏 M
21 LEUNG KIT,JAYDEN 梁傑 M
22 LEUNG KWUN YAT 梁冠一 M
23 LUNG YAT HEI,ELVIN 龍溢希 M
24 PANG OLIVER JIYAO 彭子浟 M
25 READAN 周晉逸 M
26 SIT YUI HONG,XANDER 薛睿康 M
27 TSOI KI CHUN 蔡騏璡 M
28 WAN PAK CHING,ETHAN 溫柏澄 M
29 WILLIAM 張銘源 M
30 WONG CHEUK NAM 黃焯嵐 M
31 WONG LAI HIN,EUGENE 黃禮軒 M
32 WONG TSUN TING 黃浚庭 M
33 WU CHEN 吳辰 M
34 WU KA CHUN 胡嘉晉 M
35 YAN YIU TAK 甄耀德 M
36 ZHOU YI FENG 周義峰 M劍樂會系列賽(三)
 U6女子花劍 U6 FOIL GIRLS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 ALIYA 黃于衡 F
2 AU HIU CHING,KALLIE 歐曉澄 F
3 CHAN KA LAM 陳加霖 F
4 CHENG HIU CHUN 鄭曉臻 F
5 CHOI CHI YU 蔡子悅 F
6 CHOI HEI TUNG 蔡希彤 F
7 HO YIK NGA 何亦雅 F
8 HUI TSZ CHING,ALIVA 許芷晴 F
9 JOANNA WU 吳進湉 F
10 LEE SZE YAU 李思滺 F
11 LEUNG YAN KIU,ZAREENA 梁殷僑 F
12 LI CHEUK LAAM 李焯嵐 F
13 LIU ZHI YOU 劉祉攸 F
14 LUI YIN TUNG 呂彥彤 F
15 PANG CHEUK LAM 彭綽琳 F


劍樂會系列賽(三)
 U8男子花劍 U8 FOIL BOYS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 ANDREW ALLISON M
2 BAE DO YOUNG 裴度泳 M
3 CHAN CHUN HO 陳進浩 M
4 CHAN SHUN YIK 陳信一 M
5 CHAN YUI HIN 陳睿軒 M
6 CHEN ZE HAO 陳則豪 M
7 CHENG HOI YIN,NATHAN 鄭愷賢 M
8 CHEUNG HO KA M
9 CHEUNG TSAN 張讚 M
10 CHO HUNG MING 曹洪嗚 M
11 CHOI SZE CHAI 蔡思齊 M
12 CHONG HO MING 莊浩銘 M
13 CHONG TSZ YUI 莊子銳 M
14 CHUNG LAP YIN 鍾立言 M
15 DENG JUN YOU 鄧鈞友 M
16 FAN YU TUNG 范宇彤 M
17 HO CHEUK LOK,ADRIAN 何卓洛 M
18 ISAIAH LIU TSZ YEUK 廖子若 M
19 JIANG JING CHENG,GORDON 江競程 M
20 KAN KIT,JACKY 簡傑 M
21 KAN WING YU,ZETH 簡穎瑜 M
22 KWAN PAK HAY,EIZEN 關柏希 M
23 LAM CHEUK LOK 林卓犖 M
24 LAM SHU CHUNG 林澍聰 M
25 LAU HONG NAM 劉康楠 M
26 LAU KA WAI 劉家瑋 M
27 LEE LOK HANG 李洛衡 M
28 LEUNG KAM TO,ALFRED M
29 LI HO HONG 李浩匡 M
30 LIN YOU LONG 林佑龍 M
31 LIU TAK HO 廖德澔 M
32 MARCUS 萬欽源 M
33 NG CHING WANG M
34 NG CHUN FUNG 吳俊鋒 M
35 NG SHUN YAN 伍汛殷 M
36 SIN WANG ZIT 冼弘哲 M
37 SO CHUN NOK 蘇臻諾 M
38 TAI HONG NAM 戴劻南 M
39 TAM CHUN HIN 譚震軒 M
40 WAI CHING YIN 尹政賢 M
41 WANG ZI HUI 王子輝 M
42 WONG YAN LONG 黃昕朗 M
43 WU CHEUK HON,MACUS 吳琸瀚 M
44 YIU PAK CHUNG 姚柏仲 M
45 ZENG KE QI 曾柯淇 M
46 ZIE CHIN YEUNG 施展洋 M


劍樂會系列賽(三)
 U8女子花劍 U8 FOIL GIRLS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 CHAN HOI CHING,IVORY 陳鎧澄 F
2 CHAN KA KIU 陳加喬 F
3 CHUNG HOI YING,JANICE 鍾凱瀅 F
4 JIANG LAI 姜來 F
5 KWOK HOI LAM F
6 LEE SZE LOK 李思樂 F
7 LIU MENG RUI HAN 劉蒙睿晗 F
8 LU XUAN XUAN 陸軒萱 F
9 LUNG CHEUK YING 龍卓盈 F
10 NG YAN HEI 吳昕羲 F
11 NI RUO LAN 倪若蘭 F
12 NICOLE TANG 鄧詩雅 F
13 PANG HOI CHING 彭海晴 F
14 TANG HUI CHING 鄧栩晴 F
15 WU MAN LING,ANDREA 胡敏翎 F
16 WU MENG XIN 吳夢昕 F
17 YIU TSZ PANG 姚子萍 F
劍樂會系列賽(三)
 U10 重劍 U10 EPEE
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 CHENG YEUNG CHAK KAI 程楊澤鍇 M
2 CHEUNG HEI YIN 張希弦 F
3 CHUNG SHENG YAN 鍾尚恩 M
4 DENG ANGEL 鄧月彤 F
5 EASON POON 潘翊舜 M
6 HE HING YUE,TYLER 賀明悅 M
7 HO WING LOK 何詠樂 M
8 KAN SIH YU 甘斯宇 M
9 KATREESA LAM 林津慧 F
10 KWAN HEI PO 關熙寶 F
11 LI ZHEN SHUAI 李貞帥 M
12 LIU YUE HAN 劉悅涵 M
13 TONG CHEUK YEE 湯卓懿 F
14 WONG TSZ HO 王梓皓 M
15 WU SIK LUN 胡錫麟 M
16 YEUNG SHING YIU 楊城堯 M
**因U10女子重劍賽事參賽人數不足,將與U10男子重劍混合作賽, 獎項則分開頒發。劍樂會系列賽(三)
 U10男子花劍 U10 FOIL BOYS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 AU-YUENG PAK HEI 歐陽栢熙 M
2 BOSCO 彭子博 M
3 CHAN HONG YIU 陳康堯 M
4 CHAN SHUN YAT M
5 CHAN YUI HONG,ISAAC 陳睿康 M
6 CHEN XIAN DING 陳賢定 M
7 CHENG TUNG HO 鄭東灝 M
8 CHEUNG CHUN YU,DARIO 張晉雨 M
9 CHOI CHI LOK 蔡子樂 M
10 CHOI CHUN KIT,ANGUS 蔡晉杰 M
11 CHONG HAU MAN 莊孝文 M
12 CHOW POK YIN 周博賢 M
13 CHUI LAP YAN 徐立仁 M
14 CHUNG HO CHING 鍾皓晴 M
15 HO SHING YUEN 何承遠 M
16 HO WAI TIK,VERDI 何煒迪 M
17 JIANG JINGZE MARTIN 江競擇 M
18 JIANG ZHENG YU 姜政宇 M
19 KAM CHUN YIN,ADRIAN 金俊諺 M
20 KAM SIH YU 甘斯宇 M
21 KWONG KA CHUN 鄺嘉俊 M
22 LAI KWUN YIN M
23 LAM CHONG HEI 林壯熙 M
24 LAM CHUN HEI  林俊希 M
25 LAM CHUN LOK 林俊諾 M
26 LAM PAK KIU 林柏翹 M
27 LAM TSZ SHUN,LAWTON M
28 LAU CHEUK IP,ANSON 劉綽燁 M
29 LAW TIN LONG 羅天朗 M
30 LEE HO TIN 李灝天 M
31 LEUNG CHUN 梁晉 M
32 LEUNG KIN HEI,AIDAN 梁鍵熙 M
33 LI KWAN YIU 李鈞堯 M
34 MATTHEW HUNG 洪朗僖 M
35 NG SIU FOO 吳紹鄜 M
36 OR YAT LONG 柯日朗 M
37 SEAN LEE 李時安 M
38 SINN NGAI TSUNG,ALVAR 冼羿璁 M
39 TAM LUEN PAK 譚聯栢 M
40 TIGER 徐光植 M
41 WAI KA YU 衛迦裕 M
42 WALLACE CHONG 莊哿僖 M
43 WONG CHAK SU 王澤森 M
44 WONG CHI HO M
45 XU HO MING,ANSON M
46 YEUNG KIT SHING M
47 YEUNG POK KWAN,ETHAN 楊博鈞 M
48 YEUNG WANG LAI 楊泓禮 M
49 YIP CHEUK NOK 葉卓諾 M
50 YUEN KA HO 阮嘉浩 M


劍樂會系列賽(三)
 U10女子花劍 U10 FOIL GIRLS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 ALYSSA LI 李姻樂 F
2 ANNIE LIAO 廖一心 F
3 AU WING KWAN,DENISE 區穎君 F
4 CARINA LEUNG 梁靜 F
5 CHOW SUM YEE 周芯而 F
6 CYNTHIA,HE XIN WEI 何芯蔚 F
7 FUNG CHEUK LAM
8 HONG JIA QI 洪嘉琪 F
9 KWOK SUM YU 郭心愉 F
10 LAM HIU CHING 林曉晴 F
11 LAM TSZ KIU,JANIC
12 LEE SEA YIN,CHLORIS 李思賢 F
13 LI CHE YIU 李芷瑤 F
14 LIU MENG RUI HAN 劉蒙睿晗 F
15 MA XIAN XI 馬曉溪 F
16 NG YAT YIN 吳逸彥 F
17 TAM CHEUK YAN 譚倬欣 F
18 WONG CHEUK KEI 王芍淇 F
19 WONG SHUN YAT 黃純一 F
20 YIP HEI MAN 葉晞玟 F劍樂會系列賽(三)
 U10男子佩劍 U10 SABRE BOYS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 ALVIN 黃於平 M
2 CHONG CHUNG MAN 莊仲文 M
3 CHUNG JIM 鍾霑 M
4 FONG HIU NAM 方曉楠 M
5 KOO J M 貝隽謨 M
6 LAM HON MAN 劉瀚汶 M
7 LAW TSZ CHUN,OSCAR 羅子晉 M
8 LIN CHU NGAI,ADRIAN 林柱毅 M
9 MARCUS WONG 黃舜祺 M
10 MOK SI KIT 莫斯傑 M
11 MUNGEON CHO 趙們腱 M
12 SHING LOK HIN,GAVIN 盛樂軒 M
13 TSE YUE KEI,AMBRUS 謝雨岐 M
14 WONG HOI HEI 黃鎧熙 M
15 WU SIK LUN 胡錫麟 M
16 BAE DO YOUNG 裴度泳 M劍樂會系列賽(三)
 U10女子佩劍 U10 SABRE GIRLS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 CHEN LE YI 陳樂怡 F
2 CHONG HOI YAN 莊凱欣 F
3 CHUNG YEE TING,JOCELYN 鍾依廷 F
4 GEETA NAMBIAR 彭琪茗 F
5 LAI YUEN WO,JANICE 賴沅和 F
6 LEUNG HOI KIU,AMBA 梁凱喬 F
7 LIN HENGKE 林恒可 F
8 LO HIU YAU 盧曉柔 F
9 LU JIA WEN 呂嘉雯 F
10 PEDERSEN CLAIRE,OEAGER 胡芝熒 F
11 SHIN SONG YEON 申松娟 F
12 TANG NGA YAU 鄧雅尤 F
13 TSANG SHEUNG YING 曾湘瑩 F劍樂會系列賽(三)
 U12 重劍 U12 EPEE
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 ALEX FUNG 馮俊彥 M
2 AU YAT CHUNG,JENY 區逸聰 M
3 CHAN YAT HUNG,RYAN 陳日鴻 M
4 CHEN HAILIN 陳海琳 F
5 CHIN TUNG WAN 秦東宏 M
6 FONG SUM 方心 F
7 KAN HSUAN HAO 甘軒豪 M
8 LAM YUK LAM 林鈺琳 F
9 LIU HIN LUNG 廖衍龍 M
10 TRILLION HUNG 洪兆龍 M
11 WONG ON YAN 黃安欣 F
12 ZHANG HAO NAN 張皓南 M
13 ZHANG SI ZHE 孫思哲 M
**因U12女子重劍賽事參賽人數不足,將與U12男子重劍混合作賽, 獎項則分開頒發。劍樂會系列賽(三)
 U12男子花劍 U12 FOIL BOYS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 CHAN HONG YIU 陳康堯 M
2 CHENG HO NAM 鄭浩男 M
3 CHIM PO MAN 詹寶民 M
4 COLMAN CHAN 陳偉賢 M
5 DANIEL ALLISON M
6 FUNG TSZ HIN 馮梓軒 M
7 HUI YIP KIU 許業翹 M
8 IP HEI YEUNG ETHAN M
9 LAM WAI HO M
10 LEUNG KWOK FUNG 梁國風 M
11 LEUNG MING HIM 梁嗚謙 M
12 NG TING WANG M
13 RAY 陳孜磊 M
14 SZE CHUN HANG 施俊亨 M
15 TANG HIN POK 鄧衍博 M
16 WOO HO HEI,ELVIS 胡皓晞 M
劍樂會系列賽(三)
 U12女子花劍 U12 FOIL GIRLS
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 FOK WING CHING F
2 HE XIN WEI 何芯蔚 F
3 LAI WING SI 賴泳思 F
4 LAU YI HENG 劉一衡 F
5 RUBY CHAN HO TING F
6 SZE YAN CHI 施恩慈 F
7 TO LAU LAM 陶柳霖 F
8 WONG CHING TUNG 黃靖侗 F
9 WONG CHUN HUI F
10 WONG HO TING 黃皓渟 F
11 WONG LOK HEI 黃樂曦 F劍樂會系列賽(三)
 U12佩劍 U12 SABRE 
參賽者名單
Name 中文名 DOB SEX
1 AARON LI 李俊延 M
2 BO PAK HIN,CEDRIC 布柏軒 M
3 CHAN CHI KONG,BRIAN 陳志江 M
4 CHAN CHIN HUNG 陳展鴻 M
5 CHAN CHIN PANG 陳展鵬 M
6 CHUNG CHEUK YIN 鍾卓然 M
7 HO PAK LAM,HUGO 何柏霖 M
8 HYUN JH 鉉综炫 M
9 KADEN TANG 鄧歷 M
10 KWON JUN HWI 權峻輝 M
11 YANG XIAO QING 楊曉晴 F
12 YEUNG WANG HEI 楊泓禧 M
**因U12女子佩劍賽事參賽人數不足,將與U12男子佩劍混合作賽, 獎項則分開頒發。